Ga naar hoofdinhoud

De Zorgcoöperatie Ameland is ontstaan naar aanleiding van het faillissement van de Stelp.
Daarmee dreigde een belangrijke voorziening op Ameland te verdwijnen. Nu de Kwadrantgroep de Stelp heeft overgenomen is deze dreiging voorlopig afgewend. Maar om welzijn en zorg op Ameland toekomstbestendig te maken en echt invulling te geven heeft de zorgcoöperatie Ameland een bestaansrecht.

De Zorgcoöperatie Ameland is een onafhankelijk platform dat laagdrempelige en samenhangende zorg op een snelle, doelmatige, vriendelijke en deskundige manier wil bevorderen en ondersteunen, zodat bewoners van Ameland zo gezond mogelijk in eigen (veilige) omgeving, hun eigen leven kunnen leiden. Daarnaast leidt de Zorgcoöperatie Ameland projecten en ondersteunt om het leven en verblijf op Ameland gemakkelijker te maken voor bewoners en toeristen. De zorgcoöperatie treedt op als een verbindende partij om met alle (zorg) aanbieders op Ameland samen te werken om de zorg nog beter te laten verlopen.

De rol en positie van de Zorgcoöperatie Ameland

De missie is gericht op maatschappelijk inbedden van een betaalbaar, mens gericht en duurzaam zorgsysteem waarin voor preventie een belangrijke taak is weggelegd om zorgvragen te voorkomen, of zolang mogelijk uit te stellen. En als bewoners zorg nodig hebben, deze zo lang mogelijk op het eiland zelf te bieden en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van samen leven.

Onze visie op welzijn en zorg

De visie van Zorgcoöperatie Ameland is dat bewoners op Ameland zo lang mogelijk autonoom blijven wonen, met regie gericht op het eigen functioneren en welbevinden. Dit betekent dat iedere bewoner zelf keuzes kan maken en zo lang dat wenselijk is zelfstandig kan blijven wonen. De Zorgcoöperatie Ameland wil dit bevorderen door bij te dragen aan positieve gezondheid, ondersteuning in de zelfredzaamheid en waar nodig helpt te organiseren.

De Zorgcoöperatie Ameland is een onafhankelijke coöperatie, met een eigen bestuur om haar missie/visie te bereiken en zo wil Zorgcoöperatie Ameland op een duurzame wijze samenwerken met verenigingen, vrijwilligers, bedrijven, onderwijs, de gemeente, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Deze samenwerking is niet vanzelfsprekend, want al deze partijen hebben hun eigen legitieme posities en hun eigen legitieme belangen. Dat moet goed op elkaar worden afgestemd – met elkaar worden verbonden – rekening houdend met deze posities en belangen. Maar vooral rekening houdend met de wensen van de Amelanders zelf.

In de visie van de Zorgcoöperatie Ameland is een partij nodig die op basis van de wensen en ideeën van de inwoners van Ameland op het gebied van welzijn en zorg een verbindende rol speelt tussen alle betrokken partijen bij het realiseren van deze wensen en ideeën. De Zorgcoöperatie Ameland wil deze partij zijn.

Waarom lid worden?
  • Door belangen te bundelen, kunnen we op Ameland het verschil maken;
  • Samen zorgen voor een eerlijk, betaalbaar en goed zorgsysteem op Ameland;
  • Op Ameland zoveel mogelijk zorg kunnen krijgen
Raad van commissarissen

Tonny Overdiep

Lid raad van commissarissen
commissarissen@zorgcooperatieameland.nl

Johan Kiewiet

Lid raad van commissarissen
commissarissen@zorgcooperatieameland.nl

Tineke Hemminga

Lid raad van commissarissen
commissarissen@zorgcooperatieameland.nl

Bestuursleden

Richard Bunicich

Ronald Leijstra

Functionarissen

Alysha Bunicich

PR en communicatie
pr@zorgcooperatieameland.nl
06-49691720

Janneke Venema

Coördinator werkgroepen

Back To Top